PENSIONATETS HISTORIA


I sitt barndomshem startade Margareta Birath sitt pensionat i slutet av 40-talet.

Gården, ett litet lantbruk blev grunden till dagens Pensionat Hornsjön.

I begynnelsen var det vindsrummen i bostadshuset som iordningställdes för gästerna.

Sedan utökades stället med småstugor.

Tennisbanan anlades och så småningom byggdes poolen.Sedan den 1 mars 2002 drivs pensionatet av oss,
Lotta Swahn och Jörgen Bandelid.Välkommen du också och upplev historiens vingslag!